Rychtrova bouda - rodokmeny

Co je na tomto webu

Tento web slouží pouze jako obálka a prohlížeč dynamicky generovaných rodokmenů vybraných osob z Kovářova, Rychtrova, Braunova a Šubrtova rodu.  Vstupní bod do příslušné části rodokmenu si můžete vybrat z menu a dále už je třeba použít navigaci, generovanou přímo příslušným rodokmenem uvnitř rámce.  Nástroj (TCGR) je pouze lokalizován do češtiny, proto kvalita českého textu není vždy úplně bezchybná. Jako podklad pro tvorbu rodokmenů byly využity matriční knihy východočeského státního archivu v Zámrsku, sčítací operáty (zejména sčítání z roku 1921 - na přání poradím, kde je najít legálně) a další zdroje. Jejich seznam najdete v položce menu Užitečné odkazy.